Nyheter

Harskner ikke
AstaOmega godt beskyttet mot harskning
Les mer...

Tittel
Omega-3 reduserer aldersrelatert hukommelsesvekking.
Les mer...

Essensiell både for mor og barn
DHA viktig for kognitiv utvikling hos nyfødte.
Les mer...

1 2 3 >>

Krilloljen

Krilloljen, som brukes i AstaΩmega produseres uten bruk av noen form for kjemikalier. Produksjonen av oljen skjer ombord fangstskipet og umiddelbart etter krillen er tatt ombord. Dette er nødvendig for å få en god oljekvalitet ettersom nedbrytningsprosessen i råstoffet starter meget raskt.

Prosessen starter med å koke råstoffet - til dette bruker en store kokere og damp. Under kokeprosessen denaturerer proteinet og celler ødelegges - dermed frigjøres fettet i råstoffet og kan skilles ut som en olje etter kokeprosessen; dette gjøres fysisk ved sentrifugering. Oljen er dyp rød på farge, som skyldes et høyt innhold av antioxidanten astaxanthin; denne er fettløselig og følger derfor med når oljen separeres fra krillmelet. Oljen er en ren triglyceridolje og inneholder ikke fosfolipider.090Antarktisk_krill

Krill lagrer energi som fett i form av fosfolipider og triglycerider; den største andelen fett er fosfolipider, mens triglycerider utgjør en mindre del og finnes i råstoffet bare i den siste delen av fangstperioden (april til mai). Krillen får både omega-3 fettsyrene og astaxanthin fra maten den spiser; det betyr at innholdet av disse fettsyrene, og deres innbyrdes sammensetning, samt innholdet av astaxanthin vil variere med årstiden.

Krilloljen som brukes i AstaΩmega inneholder mindre omega-3 fettsyrer enn krillolje med fosfolipider, men innholdet av naturlig astaxanthin er meget høyt. Derfor er oljen ideell til å blande med en omega-3 rik fiskeolje - resultatet er et naturlig omega-3 produkt, som har høyt innhold av en fettløselig antioksidant. Dette er viktig fordi omega-3 fettsyrene i vesentlig grad brukes av kroppen til å bygge opp cellemembraner, som må beskyttes mot oksydasjon av en fettløselig sterk antioksidant - kombinasjonen av omega-3 og astaxanthin er derfor ideell.

090Krillolje_fra_flaskeAntioksidanter kan ikke uten videre sammenlignes med hverandre, men ettersom både vitamin E og astaxanthin i stor grad og noenlunde på samme måte fungerer ved å beskytte fettsyrene i cellemembraner kan en også innenfor rimelige grenser sammenligne disse som antioksidanter. Innholdet av astaxanthin i krilloljen varierer mellom 0,8 mg og 1.0 mg pr kg olje. Ettersom antioksidantegenskapene til astaxanthin er målt til minst 300 ganger naturlig vitamin E betyr det at en kapsel AstaΩmega inneholder en mengde antioksidant tilsvarende 90 mg vitamin E.  Anbefalt daglig inntak av vitamin E i Norden ligger på 8 og 10 mg til henholdsvis menn og kvinner. I den grad man fysiologisk kan sammenligne vitamin E og astaxanthin som antioksidant vil altså krilloljen i 1 kapsel AstaΩmega tilsvare10 ganger anbefalt inntak av vitamin E.


Krilloljen produseres av råstoff fanget i verdens reneste havområde - Antarktis; dessuten er krill langt nede på næringskjeden i økosystemet. Dette betyr at olje produsert fra antarktisk krill ikke inneholder miljøgifter slik som PCB og dioxiner. Verdens Helsorganisasjon (WHO) har satt grenser for hvor mye av disse farlige stoffene, som tillates i oljer til matvarer - denne grensen er satt til 2 picogram per gram olje. Dette er så lavt at produkter som inneholder mindre enn dette anses som fri for slike skadelige stoffer. Analyser  utført av det akkrediterte analyselaboratoriet Eurofins/ERGO i Hamburg har vist at krilloljen i AstaΩmega inneholder 0,75 picogram PCDDs/PCDFs per gram olje; dette er altså langt under grensen satt av WHO og EU.

Vi har valgt å bruke den delen av krilloljen som kommer ut fra råstoffet etter koking - dermed får vi en olje som er helt fri for organiske løsemidler og praktisk talt er fri for miljøgifter samtidig som den har beholdt sine svært gode egenskaper som antioksidant.

Kontakt

Nutrimarine Life Science AS   - Bontelabo 2 - Bergen   Tel.: 55 59 65 90   Send oss en mail  

EGO