Nyheter

Harskner ikke
AstaOmega godt beskyttet mot harskning
Les mer...

Tittel
Omega-3 reduserer aldersrelatert hukommelsesvekking.
Les mer...

Essensiell både for mor og barn
DHA viktig for kognitiv utvikling hos nyfødte.
Les mer...

1 2 3 >>

Fiskeoljen

Fiskeoljen er vanligvis fremstilt av den fete fiskearten anchovies, som fanges i den sydlige delen av Stillehavet utenfor Sør-Amerika.

Oljen er rik på de langkjedete fettsyrene EicosaPentaenAcid  (EPA) og DocosaHexaenAcid (DHA), og kalles ofte for 18:12-fiskeolje fordi den skal inneholde 18 % EPA og 12 % DHA.

090anchoviesFremstillingen av fiskeolje er som prinsipp enkel; faktisk er fiskeoljen et "biprodukt" ved fremstilling av fiskemel. Fremstillingen av fiskemel starter med å koke råstoffet - til dette bruker en store kokere og damp. Under kokeprosessen denaturerer proteinet og celler ødelegges - dermed frigjøres fettet i råstoffet og kan skilles ut etter kokeprosessen som en olje; dette gjøres fysisk ved sentrifugering. Denne råoljen blir så behandlet på ulike måter for å fjerne smuss og vann etter produksjonen samt raffinert på ulike måter for å fjerne lukt og smak. Til slutt renses oljen for eventuelle miljøgifter -  dette gjøres ved å presse oljen gjennom filtere som kan binde slike miljøgifter. Resultatet er en helt ren olje klar til bruk både kosttilskudd og til ulike farmasøytiske formål.
Verdens Helsorganisasjon (WHO) har satt grenser for hvor mye PCB og dioxiner, som tillates i oljer til matvarer - denne grensen er satt til 2 picogram per gram olje. Dette er så lavt at produkter som inneholder mindre enn dette anses som fri for slike skadelige stoffer. Analyser  utført av det akkrediterte analyselaboratoriet Eurofins/ERGO i Hamburg har vist at fiskeoljen i AstaΩmega inneholder 1,50 picogram PCDDs/PCDFs per gram olje; dette er altså langt under grensen satt av WHO og EU.


090Slide1Fiskeoljen i AstaΩmega brukes i sin naturlige form, dvs slik den finnes i råstoffet, men raffinert med hensyn på  urenheter som følger med under produksjonen samt lukt og smak, og endelig for å fjerne eventuelle fettløselige miljøgifter slik at oljen tilfredstiller kravene fra Verdens Helseorganisasjon (WHO) og EU.

Omega-3 fettsyrene i fiskeoljer finnes praktisk talt bare som del av de såkalte triglyceridene - fiskeoljer inneholder bare i svært liten grad fosfolipider. Dessuten, fiskeoljer slik som de kommer fra råstoffet inneholder sjelden mer en 30-35 % omega-3 fettsyrer. Det innbyrdes forholdet mellom EPA og DHA kan variere med årstiden, og vil være avhengig av hva fisken har spist.

Marine oljer som avviker sterkt fra dette er ikke naturlige men kunstig fremstilt gjennom avspalting av fettsyrer og restrukturering av triglyceridene ved hjelp av kjemikalier og bruk kjemiske og biokjemiske syntesemetoder. Ofte markedsføres slike oljer som naturlige fordi oljen inneholder triglycerider med høyt innhold EPA og DHA (konsentrert EPA og DHA) - disse triglyceridene er imidlertid syntetiske.

Kontakt

Nutrimarine Life Science AS   - Bontelabo 2 - Bergen   Tel.: 55 59 65 90   Send oss en mail  

EGO