Nyheter

Harskner ikke
AstaOmega godt beskyttet mot harskning
Les mer...

Tittel
Omega-3 reduserer aldersrelatert hukommelsesvekking.
Les mer...

Essensiell både for mor og barn
DHA viktig for kognitiv utvikling hos nyfødte.
Les mer...

1 2 3 >>

Frie radikaler

Frie radikaler er oksygenatomer eller oksygenholdige molekyler der oksygen har et uparet elektron i ytre skall som ikke inngår i binding til andre atomer; frie radikaler er derfor kjemisk meget reaktive og danner raskt kjemiske bindinger med omliggende molekyler.

150vitaminEfrieradikalerFrie radikaler dannes naturlig i kroppen som et resultat av den alminnelige stoffomsetningen. Frie radikaler dannes også ved påvirkning utenfra slik som UV-stråling fra sollys, av tungmetaller, røyking, medisiner og stress .

Frie radikaler er farlige fordi de fører til oksydasjon av protein og fett; dette fører til skader og en hurtigere aldring og ødeleggelse av kroppens celler og organer. Frie radikaler ødelegger også cellenes arvestoff (DNA); dette kan endre deres evne til å formere og fornye seg, og kan derfor lede til utvikling av kreft.

Frie radikaler kan føre til at fettsyrene i cellen og cellemembranene blir oksydert, eller harskner, og kan også føre til aldersbetinget svekkelse av øynene og redusere synsevnen.

Oksidativt stress:

Normalt vil kroppens eget antioksidantforsvar straks nøytralisere de frie radikalene. Imidlertid, dersom det dannes for mye, og dette pågår over lang tid samt at kroppens antioksidantforsvar ikke klarer å nøytralisere de frie radikalene, får vi en ubalanse; denne ubalansen kalles ”oksidativt stress”, og er en viktig årsak til sykdom. Langvarig oksidativt stress vil  kunne skade cellene og kan utvikle betennelsesliknende reaksjoner i kroppen. Dette er forløper for og fremskynder hjerte- og karsykdom, kreft, og de fleste andre sykdommer, som forbindes med aldring. Oksydativt stress fremskynder altså selve aldringsprosessen
Kroppen får tilført mange typer antioksidanter gjennom kosten, f. eks. aminosyrer, nukleotider, viamin C, vitamin E, karotenoider, og mange fargestoffer, som f. eks. de vi finner i rødbeter og blåbær.150sunnmat

Kontakt

Nutrimarine Life Science AS   - Bontelabo 2 - Bergen   Tel.: 55 59 65 90   Send oss en mail  

EGO