Nyheter

Harskner ikke
AstaOmega godt beskyttet mot harskning
Les mer...

Tittel
Omega-3 reduserer aldersrelatert hukommelsesvekking.
Les mer...

Essensiell både for mor og barn
DHA viktig for kognitiv utvikling hos nyfødte.
Les mer...

1 2 3 >>

I kantinen

Svært mange bedrifter har erkjent behovet for god helse hos sine ansatte; god helse betyr redusert sykefravær, bedre trivsel og bedre følelse av opplagthet i forhold til den enkeltes arbeidsoppgaver.

Selv om helseforebyggende tiltak i prinsippet er den enkeltes ansvar har likevel mange bedrifter sett at det lønner seg ut fra et bedriftsøkonomisk synspunkt å gi tilbud om fysisk aktivitet og kosttilskudd, som fremmer arbeidstakernes helse og trivsel, 090I_kantinen_IIog som kan redusere sykefraværet. Mange bedrifter har derfor innført gratis tilgang på frukt på arbeidsplassen i tråd med de anbefalingene om ”5 for dagen” fra Statens Råd for Ernæring og Fysisk Fostring.

I forlengelsen av denne tankegangen vil det være minst like viktig med et kosttilskudd i form av omega-3 fettsyrer i erkjennelsen av (1) norsk kosthold i dag generelt sett tilfører for lite av disse fettsyrene, og (2) at disse fettsyrene sannsynligvis i minst like stor grad som ”5 for dagen” har en forebyggende virkning på de sykdommene og lidelsene, som står for størsteparten av sykefraværet i norske bedrifter. Det er alminnelig akseptert i alle fagmiljøer at omega-3 fettsyrene har stor betydning for et velfungerende infeksjonsforsvar og dessuten har stor betydning for å forebygge ulike belastningsskader knyttet til skjelett og ledd.
090Omegaeske600px
Potensialet.

I en bedrift med 100 ansatte og en antatt gjennomsnittelig årslønn inkl sosiale utgifter på NOK 410.000 vil de totale lønnskostna090Omegaeske600pxdene være NOK 41.0 mill. Et sykefravær på 5 % årlig vil utgjøre en kostnad på NOK 2.05 mill i tillegg til redusert produktivitet og/eller vikarkostnader. Kostnadene knyttet til slikt fravær vil bli redusert med NOK 400.000 per %-poeng reduksjon i sykefraværet. Gratis tilgang på AstaOmega™ i f.eks. kantinen vil medføre en kostnad på NOK 70.000 per år for en bedrift med 100 ansatte. Dersom gjennomsnittslønnen i bedriften er høyere enn i dette eksemplet og/eller sykefraværet reduseres ytterligere vil dette bety ytterligere besparelser. Dette bør derfor være en god investering, som også er fradragsberettiget.

I en slik abonnementspakke vil det også ligge et tilbud om relevant trenings og kostholdsveiledning til de ansatte gjennom foredrag og som veiledning til bedriftsidrettslag.

Kontakt

Nutrimarine Life Science AS   - Bontelabo 2 - Bergen   Tel.: 55 59 65 90   Send oss en mail  

EGO