Nyheter

Harskner ikke
AstaOmega godt beskyttet mot harskning
Les mer...

Tittel
Omega-3 reduserer aldersrelatert hukommelsesvekking.
Les mer...

Essensiell både for mor og barn
DHA viktig for kognitiv utvikling hos nyfødte.
Les mer...

1 2 3 >>

Omega 3 og aldersrelatert blindhet

Omega-3 fettsyren DHA er viktig for å motvirke utvikling av aldersrelatert blindhet (AMD)

Økt inntak av omega-3 flerumettede fettsyrer kan redusere risiko for å utvikle aldersrelatert blindhet.

Dette viser et nytt studium utført av US National Eye Institute og publisert i American Journal of Clinical Nutrition. Studiet viste at personer med et daglig inntak omega-3 tilsvarende 0.11 % av energiinntaket vil oppnå en 30 % reduksjon i risiko for å utvikle AMD. Ved et daglig energiintak på 3.000 Kcal tilsvarer dette et daglig inntak på 400 mg omega-3 (dette er samme mengde som 2 kapsler AstaOmega per dag)

150Eye__blue_eyes__vision_loss__vision_careAMD (Aldersrelatert Macula Degenerering) er en øyesykdom som medfører degenerering av den sentrale delen av retina med påfølgende til tap av synet i det sentrale området, og etterlater bare synet i det perifere synsfeltet. I den vestlige verden er dette den vesentligste årsaken til synstap hos personer over 55 år.

Det finns to typer AMD – våt og tørr. Den første oppstår ved abnorm vekst av blodårer og kapillarer under retinas sentrale del (macula lutea eller den gule flekk). Dette fører til arrdannelser i retinas macula og ødelegger synet i denne delen av synsfeltet. Tørr AMD oppstår når vevet i macula degenererer og forsvinner (macula atrofi) med samme resultat for synet som ved våt AMD.

Det er kjent at langkjedete flerumettede omega-3 fettsyrer, og særlig DHA, spiller en viktig rolle for oppbyggingen av nervevevet i retina. Inntak av  marine fettsyrer vil derfor være viktig for opprettholde en normal nervestruktur og dermed også en normal synsfunksjon. Et studium publisert juni 2008 i tidskriftet Archives of Ophthalmology viste at høyt inntak omega-3 og fisk kan redusere risikoen for AMD med opp til 38%. Effekten var størst hos pasienter med fremtreden AMD, mens inntak av fisk 2 ganger var relatert til redusert risiko for både i uken medførte effekt på tidlig og mer fremtreden AMD.

Funnene i dette siste studiet i USA publisert i American Journal of Clinical Nutrition bekrefter disse tidligere funnene ved at økt inntak av omega-3 reduserte risikoen for å få våt eller tørr AMD med henholdsvis 35 og 32 %. Studiet omfattet 1.837 personer med moderat til høy risiko for å utvikle fremtreden AMD. Forskergruppen, som fulgte forsøkspersonene over en periode på 12 år, og hvor omega-3 inntaket ble registrert gjennom spørreundersøkelser, fant at inntak av utviklingen av AMD var sterkt relatert til omega-3 inntaket. Faktisk medførte inntak av omega-3, tilsvarende 0.11 % av det daglige energiinntaket, 30 % reduksjon i risikoen for å utvikle begge typene AMD sammenlignet med lavt inntak av omega-3. Et inntak av omega-3 (EPA og DHA) på 0.11 % av energiintaket tilsvarer et inntak på 400 mg per dag hos en person som har et inntak på 3.000 Kcal per dag.

Forskergruppen konkluderte med:

”The 12-year incidence of central geographic atrophy and neovascular AMD in participitants at moderate-to-high-risk of these outcomes was lowest for those reporting the highest consumption of omega-3 fatty acids”.

Kilde:

SanGiovanni JP et al. 2009. ”Omega-3 long-chain polyunsaturated fatty acid intake and 12-y incidence of neovascular age-related macular degeneration and central geographic atrophy: a prospective cohort study from the Age-Related Eye Disease Study”. American Journal of Clinical Nutrition; published online ahead of print, doi:10.3945/ajcn.2009.27594

Kontakt

Nutrimarine Life Science AS   - Bontelabo 2 - Bergen   Tel.: 55 59 65 90   Send oss en mail  

EGO