Nyheter

Harskner ikke
AstaOmega godt beskyttet mot harskning
Les mer...

Tittel
Omega-3 reduserer aldersrelatert hukommelsesvekking.
Les mer...

Essensiell både for mor og barn
DHA viktig for kognitiv utvikling hos nyfødte.
Les mer...

1 2 3 >>

Essensiell både for mor og barn

DHA viktig for kognitiv utvikling hos nyfødte.

European Food Safety Authority (EFSA) fastslår i en uttalelse at omega-3 fettsyren DHA er nødvendig for kognitiv utvikling hos nyfødte.

DHA klassifiseres som essensiell, og har en viktig strukturell og funksjonell rolle både i hjernen og i øyets retina; tilførsel av omega-3 vil derfor være et viktig for optimal kognitiv utvikling samt utvikling av synet både hos fosteret under svangerskapet, og hos den nyfødte i perioden når mor ammer.

150Breastfeeding_IIIDHA (docosahexaensyre – 22:6n-3) kan i en viss grad syntetiseres i kroppen ut fra ALA (alfa-linolensyre - 18:3n-3), men denne nydannelsen er lite effektiv. Under svangerskapet vil fosteret derfor i alt vesentlig være avhengig av overføring av DHA fra mor via morkaken (placenta), og som mor enten får fra dietten, eller som  mor har lagret opp i fettvevet; herfra kan DHA frigjøres til blodet ”in times of need”.

Tilsvarende hos ammende mødre; barnet kan bare i liten grad omdanne ALA til DHA og må få sin tilførsel av denne essensielle fettsyren gjennom morsmelken. Konsentrasjonen av DHA i morsmelken vil være avhengig både av mors inntak av DHA og mors lagre av denne fettsyren.

EFSA trekker frem disse forholdene når de hevder at det ikke foreligger tilstrekkelige vitenskapelige bevis for at inntak av DHA hos mor i form av kosttilskudd har avgjørende betydning for avkommets kognitive utvikling.

Dette forutsetter imidlertid at mor, både under svangerskapet og i ammeperioden, har et tilstrekkelig variert og velbalansert kosthold med hensyn på omega-3 fettsyrer generelt, og DHA spesielt,  slik at forsyningen til barnet kan holdes på et optimalt nivå, og videre at DHA-lagrene hos mor er tilstrekkelige for å møte hennes økte behov for denne fettsyren.

Størrelsen og den innbyrdes sammensetningen av omega-3 lagrene i kroppen hos mor vil alltid være avhengig av kostholdet i perioden før unnfangelsen ettersom det bare er overskuddet av omega-3 inntaket som lagres i fettvevet. Det er alminnelig erkjent at det gjennomsnittelige daglige inntaket av EPA og DHA i befolkningen ligger på bare 50 % av anbefalingene slik disse er gitt fra de norske ernæringsmyndighetene. Dette kan i og for seg være tilstrekkelig til å dekke eget behov, men ikke tilstrekkelig til å bygge opp større lagre av fettsyrene, og heller ikke til å dekke det ekstra behovet på grunn av utvikling av fosteret eller ammingen etter fødsel.  Ekstra inntak av omega-3 generelt, og DHA spesielt,  hos kvinner som planlegger graviditet, eller som er gravide eller ammende må derfor anbefales – dette kan (fortrinnsvis) skje ved økt inntak av fet fisk, eller dersom dette er vanskelig, ved inntak av omega-3 kosttilskudd innenfor rammen av vedtatte offentlige anbefalinger.

Kontakt

Nutrimarine Life Science AS   - Bontelabo 2 - Bergen   Tel.: 55 59 65 90   Send oss en mail  

EGO