Nyheter

Harskner ikke
AstaOmega godt beskyttet mot harskning
Les mer...

Tittel
Omega-3 reduserer aldersrelatert hukommelsesvekking.
Les mer...

Essensiell både for mor og barn
DHA viktig for kognitiv utvikling hos nyfødte.
Les mer...

1 2 3 >>

Tittel

Omega-3 reduserer aldersrelatert hukommelsesvekking.

Daglig inntak av omega-3 fettsyren DHA reduserer den naturlige og aldersrelaterte svekkelsen av læringsevnen og hukommelsen hos godt voksne personer.

150cognitivescienceDe kognitive egenskapene reduseres naturlig med alderen hos alle mennesker og dette arter seg gjennom redusert hukommelse og læringsevne.  Et randomisert, dobbel-blind, placebokontrollert studium, som omfattet 500 friske personer viste at daglig inntak av DHA over en periode på 6 måneder halverte antall feil hos forsøkspersonene sammenlignet med en placebogrupp når forsøkspersonene gjennomførte tester som målte læringsevnen og evnen til å huske.  Effekten av DHA tilskudd tilsvarte en reduksjon i alder på hele 3 år.

Når samme undersøkelsen ble gjort hos personer, som hadde fått diagnostisert reduserte kognitive egenskaper fant en ikke samme effekten. Dette viser at DHA er viktig for å forebygge tidlig svekkelse av den mentale funksjonen og de kognitive egenskapene.

Regelmessig inntak av omega-3 i kombinasjon med en fettløselig antioksidant slik som astaxanthin er derfor viktig for god konsentrasjonsevnen og evnen til læring; sett under ett har disse egenskapene stor betydning for optimal utførelse av de fleste arbeidsoppgaver i en bedrift uansett bransje og dessuten viktig for innovasjon, dvs utvikling av bedriftens produkter og produktkonsepter. I slutt og sum vil dette ha betydning for bedriftens produktivitet og lønnsomhet.

 

Kilder:
J.F. Quinn, R. Raman, R.G. Thomas, K. Ernstrom, K. Yurko-Mauro, E.B. Nelson, L. Shinto, A.K. Nair, P. Aisen; 2009: “A clinical trial of docosahexanoic acid (DHA) for the treatment of Alzheimer's disease”. Presentasjon nr O1-04-02; Alzheimer's Association 2009 International Conference on Alzheimer's Disease (ICAD 2009), Wien.
og
K. Yurko-Mauro, D. McCarthy, E. Bailey-Hall, E.B. Nelson, A. Blackwell; 2009: “Results of the MIDAS Trial: Effects of Docosahexaenoic Acid on Physiological and Safety Parameters in Age-Related Cognitive Decline”. Presentasjon nr O1-04-01; Alzheimer's Association 2009 International Conference on Alzheimer's Disease (ICAD 2009), Wien.

Kontakt

Nutrimarine Life Science AS   - Bontelabo 2 - Bergen   Tel.: 55 59 65 90   Send oss en mail  

EGO